Boomgaarden

Ook voor fruittelers geldt dat een goede bestuiving een hogere opbrengst aan vruchten oplevert. Niet alleen voor appels en peren maar ook voor laaghangend fruit als bramen en bessen. Ook hierin kan de honingbij uitstekend zijn diensten bewijzen. De Carnicabij   is door het rustige karakter beslist niet hinderlijk aanwezig en gaat op het gemakje alle bloesem af om u van een goede en mooie oogst te verzekeren.
Het is wel belangrijk dat de imker vrij toegang heeft tot de bijen om deze van de nodige zorg te voorzien.

Neem hierover rustig contact op voor nadere informatie.